Indien u voornemens bent uw product te introduceren in de vorm van een evenement, dan is CUSTOMIZE een ervaren partner. Wij vertalen uw doelstelling naar een concreet concept.

Het overbrengen van primaire informatie is het uitgangspunt voor iedere productintroductie. De doelgroep is op zoek naar het antwoord op vragen als: Waarom is het product interessant, wat maakt het zo bijzonder en hoe is het optimaal te gebruiken? Met een bevredigend antwoord creëert u de gewenste ‘rumour around the brand.’

Wij communiceren uw boodschap luid en duidelijk, al dan niet gehuld in een creatief evenement-format geheel in de lijn van het productimago en uw bedrijfsvisie.

Klik hier voor een impressie: Klik voor meer informatie