Een fusie (of overname) houdt meer in dan het delen van een bedrijfsnaam en werkruimte. Het samengaan moet leiden tot het beste van 2 zelfstandige bedrijven, in aanvulling op elkaar. Het aanpassen van de organisatiestructuur heeft ook grote invloed op de bedrijfscultuur. Zo is er een nieuw beleid, zijn er andere waarden en normen en leert u nieuwe collega’s kennen! Met name het samensmelten van de medewerkers vergt veel geduld en tijd.

Hoe krijgt u nu alle neuzen dezelfde kant op? En hoe reageren uw relaties eigenlijk op de fusie?

In samenwerking met CUSTOMIZE laat u zien dat er nieuwe kansen zijn gecreëerd en dat er meer mogelijkheden zijn voor (persoonlijke) ontwikkeling. Onder het motto ‘samen zijn we sterker’ ontwikkelt CUSTOMIZE een evenement dat doorlopend in het teken staat van integratie, kansen en een gezonde toekomst.
Klik hier voor een impressie